Čáp letí přes moře
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv Helena Šťastná 7 let, Renata Šťastná 10 let a sbor dětí
Čáp letí přes moře, na svatého Řehoře,
čáp letí přes moře, bude dobře komoře.
Čáp letí do polí, slepička ho dohoní.
 
Kam ty, čápe, kam letíš? Do zlaté komory.
Co tam budeš dělati? Stříbro, zlato lámati.
Kam ho budeš nositi? Mlynářovic cérce, aby pletla věnce.