Daj, Pan Bůh, deštíčka
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv Marek Pavlica 5 let, Tomáš Hodulík 8 let, Lukáš Balajka 9 let, Martin Lesa 11 let, Patrik Matušina 12 let a Radek Blahuš 11 let
Daj, Pán Bůh, deštíčka na naše polečka, aby sa zdařilo žito aj pšenička.
Dávaj, Bože, dávaj, aby skoro déšť byl, aby sa nám nový  chlebíček urodil.
Májová vlažička, obroste travička, májový deštíček, napadá chlebíček. 
Kolem dokolečka naša zahrádečka, aby nám Pán Bůh dal tichého deštíčka.
Deštíček májový, daj nám ho Bůh milý, aby nám narostl chlebíček na zemi.
Bože nám požehnaj, všecko nám dobré daj,  ty naše polečka  od škody zachovaj.
Kdyby nám přestaly ty polečka rodit, potom by, nás chlapci, mohlo už aj nebyt.