Den přeslavný
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv dětský sbor a Hradišťan
Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel,
radujme se, veselme se v tomto novém roce.
 
Nového léta vinšujem, syna neb dceru darujem,
léto mine a pomine, dobrého vám přejem.
 
Abychom k vám přes rok přišli a vás ve zdraví zas našli,
léto mine a pomine, vás ve zdraví našli.