Ej, lásko-Polajka-Zelené jsem sela
lidová, úpr. Jiří Pavlica / lidový
Oh, Love-Thyme-I Was Seeding Green - zpěv Dagmar Pecková, Jiří Pavlica
Ej, lásko, lásko, ty nejsi stálá, jak tá voděnka mezi břehama.
Voda uplyne, láska pomine jak ten lísteček na rozmarýně.


Polajko, polajko, dávno sme sa znaly, keď sme šohajovi spolu čarovaly.

Nečarovala sem, ani má mamička, než mu čarovaly mé černé očička.

Čarovaly jemu moje černé oči, keď jich viděl ve dně, musel přijít v noci.
Čarovala jemu má bílá hubička, keď mu štěbetala jako laštovička.


Zelené sem sela, červené mi schodí, pověz mi, synečku, kdo tebe rozvodí.
Rozvodí, rozvodí, celá má rodina, že si Ty chudobnéj maměnky děvčina.

Nedaj, Bože, nedaj fialence rozkvést, nedaj sa, synečku, od cérečky rozvést.
Šak aj nedám, nedám, ani nerozvedu, dokaď já, cérečko, dokaď já žit budu.