Jdu já, jdeš ty, všichni jdem
Jiří Pavlica / Josef Veselý
I Walk, You Walk, We All Walk – zpěv Jiří Pavlica a sbor
Jdu já jdeš ty a všichni jdem
po cestách rozličných
po stezce sobě vlastní
je život hrou a někdy básní
pro mnohé součtem povstání a pádů
tíživých změn
zakletých protikladů
pomalým stoupáním na místa tichých spočinutí
 
Jdu já jdeš ty a všichni jdem
jde dítě stařec muž a žena
ramena mnohých křížem obtížená
jde někdo sám jak samorost
a hledá přítele
a čeká na moudrost
odměna cesty různě vykoupená
 
Jdou mnozí lehce s úsměvem a písní
a jiní houštinami klikatin a tísní
jde někdo po zemi jako host
a v srdci dost má místa pro radost
 
Jdu já jdeš ty a všichni jdem
ať hodně štěstí upředem
na kolovrátku příštích dnů
když nový rok své cesty před námi zas otvírá

I Walk, You Walk, We All Walk

Each one of us has his own path he walks, sometimes he is joined by someone left, then he has to walk alone for some time and so we all walk on year after year until we all meet on the same place.
 
Každý má svou stezku, po které kráčí, občas se k němu někdo přidá, jindy po ní jde zase chvilku sám a tak jdeme všichni rok za rokem a všichni dojdeme na totéž místo.