Mráček / Mraky / Deštník
Jiří Pavlica / Věra Provazníková
zpěv Alice Holubová, Helena Šťastná 7 let, Patrik Matušina 12 let a sbor dětí
Běží černý kudrnáček, čím je větší - tím víc pláče.
Pročpak asi MRÁČEK pláče? Že není bílý obláček.

Dva černí berani po nebi se prohání.
Jak do sebe rohem strčí - hned z nich voda na zem crčí.
Copak je to? MRAKY! To jsem věděl taky.
 
Panáček teninký z vody dělá hřebínky.
Vodě češe vlásky - dělá z nich provázky.
Copak je to? DEŠTÍK! Honem si vem deštník!