Na Žalmana
Jiří Pavlica / text lidový
zpěv sbor dětí
Jede jede pan Jan, jede, jede Žalman, jede jede celé naše rytířstvo!
Čeho žádá pan Jan, čeho žádá Žalman, čeho žádá celé vaše rytířstvo?
Jednu pannu krásnou, jako hvězdu jasnou, jede pro ni celé naše rytířstvo!
My vám ji nedáme, my si ji necháme, ať odjede celé vaše rytířstvo!
Jede, jede, pan Jan, jede jede Žalman, jede, jede celé naše rytířstvo!
Čeho žádá pan Jan, čeho žádá Žalman? čeho žádá celé vaše rytířstvo?
Jednu pannu krásnou, jako hvězdu jasnou, jede pro ni celé naše rytířstvo!
Teď už vám ji dáme, zlaté věnce máme, vemte si ji, celé vaše rytířstvo!