Svatý Jiří vstal
Jiří Pavlica / text lidový
zpěv Hradišťan
Svatý Jiří vstal, zemi odmykal,
aby tráva rostla, tráva zelená.
A z ní vykvetla bílá leluja,
hej, nám  hej, bílá leluja.