Vítej, malé Jezulátko
Vítej, malé Jezulátko

Vítej, malé Jezulátko, ozdobo rajské říše,
vítej, spanilé děťátko, pokrme naší duše.
Z lásky jsi k nám přijít ráčil, chudý, nic nemajíce,
abys nás hříšné spasil, z Panny se narodíce.
Jsouc ode všech opuštěný, v chlévě jsi za vděk přijal,
a do jeslí položený, vůl a osel tě zahříval.
Pastuškové, lid upřímný, přišli s chvátáním k Tobě,
abys od nich byl uctěný s matkou Tvou v této době.
Aleluja, teď zpívejme nově narozenému,
radost z toho všichni mějme a nesme dary jemu.
Každý dle svojí možnosti srdce mu obětujme,
co jest králem na věčnosti v duchu se mu klanějme.
 
Welcome, Little Jesus

Welcome, little Jesus, garnish of the paradise kingdom,
Welcome beautiful baby, food for our souls.
You have come poor, having nothing, among us out of love,
Born from a Virgin, to save us, sinners.
Abandoned by everybody, you were born in a stall
And were laid into a crib, heated by an ox and a donkey.
Shepherds, honest people, came in a hurry to you,
To worship you and your mother at this time.
Halleluiah, let us sing now to the newly born.
Let us all rejoice in it and bring him gifts.
Let us all offer him our hearts if you can,
He is the eternal king, let our spirits worship him.