Z hvězdy vyšlo slunce
Z hvězdy vyšlo slunce

Z hvězdy vyšlo slunce, nebeské znamení,
Syn dán jest Panence, na svět narozený.
Čisté, ctné Panně Marii.
Otec Syna poslal z veliké tajnosti,
v služebnost jej poddal z nesmírné milosti.
Tebe Pane, Jezu Kriste.
 
The Sun has Come Forth From The Star

The Sun has come forth form the Star, a heavenly auspice,
A Son has been given to a Virgin, he was born to the world.
To the pure, virtuous Virgin Mary.
Father has sent his Son for a grand secret,
Into servitude he has put him out of immense mercy.
You, Lord, Jesus Christ.